A++ A++ A+++ Wersja Kontrastowa

System Informacji Przestrzennej

Portal udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych i opisowych, przeznaczonych dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców. Możesz również wyświetlić granice działek, budynków czy też znaleźć obiekty turystyczne.